گوشت برگر ۱۳۰ گرمی  ……………………………………………………….  88000T

فیله مرغ (۲عدد) ۱۶۰ گرمی  …………………………………………………  59000T

برش سینه مرغ ۱۵۰ گرمی   …………………………………………………   78000T

بیکن ایرلندی  ………………………………………………………………….. 29000T

سوسیس گریل شده  ………………………………………………………….  38000T

سس قارچ  ………………………………………………………………………  29000T

دیپ چدار  ……………………………………………………………………….  29000T

(تمامی اقلام با 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌گردد)

پنیر هالومی ………………………………………………………………………   28000T

فلفل هالوپینو اضافه ……………………………………………………………..  15000T

پیاز کاراملایز  ………………………………………………………………………  12000T

پنیر ورقه ای ………………………………………………………………………… 12000T

سس چیلی …………………………………………………………………………. 6000T

سس سیر ………………………………………………………………………….. 6000T

فهرست