پنینی استیک …………………………………………………………………..   161000T

۱۵۰ گرم فیله گوساله- میکس پنیرهای ایتالیایی- نان چاپاتا- قارچ- خیارشور- کاهو- گوجه

پنینی رست بیف ……………………………………………………………….   152000T

۱۳۰ گرم گوشت رست شده- میکس پنیرهای ایتالیایی- نان چاپاتا- قارچ- خیارشور- کاهو- گوجه

پنینی فیله مرغ گریل ………………………………………………………….   122000T

۲۲۰ گرم فیله مرغ گریل- قارچ رست شده- پنیر گودا یا چدار- پیاز کاراملایز- خیارشور- گوجه

پنینی مرغ گریل ………………………………………………………………..   119000T

۲۰۰گرم سینه مرغ – میکس پنیرهای ایتالیایی- نان چاپاتا- قارچ- خیارشور- کاهو- گوجه

ساندویچ هات داگ بیکن  ……………………………………………………..  78000T

هات داگ ۹۰ درصد ذغالی- بیکن گوساله- پنیر- قارچ- خیارشور- کاهو- گوجه- چیپس- سس خردل

ساندویچ هات داگ ذغالی  ……………………………………………………  65000T

هات داگ ۹۰ درصد ذغالی- پنیر- قارچ- خیارشور- کاهو- گوجه- چیپس- سس خردل

فهرست