گالریا برگر ……………………………………………………………………..   198000T

۱۳۰گرم گوشت برگر -سوسیس گریل شده-بیکن ایرلندی

دبل چیز برگر ………………………………………………………………….   278000T

۱۳۰گرم گوشت برگر- پنیر گودا یا چدار- خیارشور- گوجه- کاهو- سس مک

دبل برگر ……………………………………………………………………….   259000T

۱۳۰گرم گوشت برگر- خیارشور- گوجه- کاهو- سس مک

هالومی برگر …………………………………………………………………..   189000T

۱۳۰گرم گوشت برگر- پنیر هالومی- خیارشور- گوجه – کاهو- سس خردل

ماشروم برگر …………………………………………………………………..   188000T

۱۳۰گرم گوشت برگر- خیارشور-گوجه – کاهو- سس مک- سس قارچ

کاراملایز اسموکی برگر  ……………………………………………………….  188000T

۱۳۰گرم گوشت برگر- پنیر هالومی- پیاز کاراملایز–کاهو- سس مک- سس اسموکی

(تمامی اقلام با 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌گردد)

چیز برگر  ………………………………………………………………………….  179000T

۱۳۰گرم گوشت برگر- پنیر گودا یا چدار- خیارشور- گوجه – کاهو- سس مک

کلاسیک برگر  …………………………………………………………………….  159000T

۱۳۰گرم گوشت برگر- خیارشور- گوجه – کاهو- سس مک

چیکن کاراملایز برگر …………………………………………………………….   148000T

۱۶۰گرم فیله گریل شده- پنیر گودا یا چدار- پیاز کاراملایز- خیارشور- گوجه- کاهو- سس مخصوص

چیکن برگر  ………………………………………………………………………..  138000T

۱۵۰گرم سینه مرغ گریل شده- پنیر گودا یا چدار- خیارشور- گوجه- کاهو- سس مخصوص

برگر سبزیجات …………………………………………………………………..   99000T

کینوا- سویا- عدس- سبزیجات میکس- کاهو- گوجه- خیار شور- سس مک

هپی چیکن برگر ………………………………………………………………….  108000T  

100 گرم سینه مرغ گریل- پنیر ورقه ای- سیب زمینی سرخ کرده

 هپی برگر   …………………………………………………………………… 119000T

80 گرم گوشت برگر- پنیر ورقه ای- سیب زمینی سرخ کرده

سوپریم برگر   …………………………………………………………………… 229000T

دو عدد فیله مرغ-یک عدد برگر گوشت- پنیر چدار- کاهو و گوجه

فهرست