سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری کلاسیک  ……………………………………………..  69000T

سیب زمینی تنوری با سس قارچ ………………………………………..   89000T

سیب زمینی تنوری با دیپ چدار ………………………………………….  88000T

سیب زمینی تنوری مخصوص گالریا …………………………………….   98000T

سالاد مرغ گالریا ………………………………………………………………149000T

سینه مرغ گریل شده-کاهو-گوجه گیلاسی-نان تست-کرن بری-خیار

(تمامی اقلام با 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌گردد)

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی کلاسیک ……………………………………………………  75000T

سیب زمینی با سس قارچ ………………………………………………   89000T

سیب زمینی با دیپ چدار  ……………………………………………….. 89000T

سیب زمینی مخصوص گالریا  ……………………………………………  98000T

فهرست